Kategoria młodsza

mgr PIĘKOŚ ROBERT – przewodniczący
mgr CYNA KAZIMIERZ
mgr FRANKOWSKI GRZEGORZ

Kategoria średnia

mgr JEKIEŁEK ANDRZEJ – przewodniczący
mgr CINCIEVSKI GJORGJI (MALTA)
mgr KURTOK CZESŁAW

Kategoria starsza

prof. JELINEK MILOSLAV (CZECHY) – przewodniczący
dr hab. OLKIEWICZ IRENA
prof. YI SONG (CHINY)

Sekretarz Konkursu

mgr WILIŃSKI MARCIN

Akompaniatorzy:

prof. JELINKOVA MARCELA (CZECHY)
dr hab. WERPULEWSKI MAREK

Copyright © 2021 Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów