• UDZIAŁ W KONKURSIE BEZ UDZIAŁU w MLAK - 400 PLN          
  • UDZIAŁ W KONKURSIE  i AKTYWNY UDZIAŁ w MLAK  – 450 PLN      
  • AKTYWNY UDZIAŁ MLAK BEZ UDZIAŁU W KONKURSIE - 250 PLN 
  • BIERNY UDZIAŁ– 100 PL
Copyright © 2021 Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów