Działalność Polskiego Stowarzyszenia Kontrabasistów w roku 2005 skupiła się w głównej mierze na umacnianiu więzi z organizacjami realizującymi podobne cele statutowe za granicą oraz na przygotowaniu przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2006, tj. Ogólnopolskiej Zimowej Akademii Kontrabasowej oraz drugiej edycji Światowego Festiwalu Kontrabasowego. Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 14. lutego przyjęto bilans za rok 2004 oraz podsumowano pierwszy Światowy Festiwal Kontrabasowy. Po raz pierwszy pojawiła się także inicjatywa zorganizowania Ogólnopolskiej Zimowej Akademii Kontrabasowej na przełomie stycznia i lutego roku 2006.

W marcu 2005 delegacja PSK w składzie: Irena Olkiewicz - prezes Zarządu, Karol Kowal - wiceprezes oraz Natalia Radzik - członek Komisji Rewizyjnej, wzięli udział w Internazionale Kontrabasswoche w Michaelstein (Niemcy), gdzie nawiązali kontakt z wieloma wybitnymi kontrabasistami z całej europy. Na zaproszenie profesora Klausa Trumpfa, prezesa Internazionale Sperger Gesselschaft, Irena Olkiewicz poprowadziła podczas tej prestiżowej imprezy klasę mistrzowską.

Kolejne miesiące upłynęły na przygotowaniach do wyjazdu Kwartetu Kontrabasowego PSK "Bassiona Polacca" na Międzynarodową Konwencję Kontrabasową organizowaną przez Intenational Society of Bassists w Western Michigan University Kalamazoo (USA). Specjalnie w tym celu, a także by promować polską muzykę na forum międzynarodowym, Irena Olkiewicz i Karol Kowal zaaranżowali "Orawę" Wojciecha Kilara. Wyjazd kwartetu (w całości sponsorowany ze środków ISB) poprzedził koncert w Szkole Podstawowej im. Karol Miarki w Pielgrzymowicach, co stało się okazją do wstępnych rozmów na temat organizacji w tym miejscu Ogólnopolskiej Zimowej Akademii Kontrabasowej. W czerwcu zespół w składzie: Irena Olkiewicz, Karol Kowal, Łukasz Tinschert oraz Dominik Schulz wystąpił na w/w konwencji, gdzie pośród wykonawców znalazły się takie gwiazdy światowego formatu jak m. in. Francois Rabbath, Franco Petracchi, Ray Brown, czy John Clayton.

W lipcu 2005 m. in. dzięki działaniom PSK klasa kontrabasu po raz pierwszy pojawiła się w programie Ogólnopolskich Mistrzowskich Kursów Wykonawstwa Muzyki Współczesnej w Bystrzycy Kłodzkiej. Recital kontrabasowy zagrała tam Irena Olkiewicz, prowadząc również zajęcia z młodymi adeptami tego instrumentu. Podczas wspomnianej imprezy także Kwartet Kontrabasowy PSK "Bassiona Polacca" wystąpił na czterech koncertach, upowszechniając muzykę kontrabasową na ziemi kłodzkiej. Aktywność kontrabasistów w czasie trwania bystrzyckiego kursu zaowocowała poszerzeniem nowej literatury tworzonej przez młodych kompozytorów, powstał bowiem i został prawykonany przez "Bassionę…" utwór autorstwa Grzegorza Patrycjusza Wierzby.{mospagebreak}

Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów oprócz umacniania zawartych więzi z podmiotami prowadzącymi zbliżoną działalność starało się także nawiązać nowe kontakty z organizacjami o podobnych celach statutowych. Jednym z efektów było zaproszenie prezesa PSK Ireny Olkiewicz do zagrania recitalu oraz poprowadzenia klasy mistrzowskiej w ramach Międzynarodowej Konwencji Kontrabasowej organizowanej przez Czeskie Stowarzyszenia Kontrabasistów w Akademii Muzycznej im. Leosa Janacka w Brnie we wrześniu 2005.

W październiku 2005 Kwartet Kontrabasowy PSK "Bassiona Polacca" wystąpił podczas rozdania Nagród Kulturalnych im. Karola Miarki przyznawanych przez Województwo Śląskie. Koncert miał miejsce w Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach i dał ostateczny dowód na to, iż jest to miejsce przychylne kontrabasistom, a co za tym idzie doskonałe do odbycia się Ogólnopolskiej Zimowej Akademii Kontrabasowej. Rozpoczęły się negocjacje i nowa inicjatywa PSK znalazła swą lokalizację, spotykając się z entuzjastycznym przyjęciem władz szkoły i gminy.

Oprócz w/w przedsięwzięć Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Kontrabasistów nie ustawał w działaniach mających na celu pozyskanie wykonawców i sponsorów kolejnego Światowego Festiwalu Kontrabasowego. Odbyły się liczne spotkania i rozmowy, udało się uzyskać deklaracje wsparcia imprezy, której pierwsza edycja odbiła się szerokim echem, czego dowodem nagroda dziennikarzy "Gazety Wyborczej", Nagroda Muzyczna Wrocławia, oraz Nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu dla pomysłodawcy i dyrektora artystycznego Festiwalu.

Działalność PSK w roku 2005 była owocna również ze względu na pozyskanie do swych szeregów kilkunastu nowych członków. Zarząd Stowarzyszenia uczestnicząc w wymienionych imprezach w kraju i za granicą reprezentował oraz promował polskich kontrabasistów, zdobywając liczne wyrazy uznania i deklaracje współpracy, realizując tym samym cele zawarte w statucie. Stworzyło to korzystny grunt do dalszej działalności i kolejnych pomysłów oraz przedsięwzięć organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów w przyszłości. W dniu 1 grudnia 2005 odbyło się posiedzenie Zarządu PSK, podczas którego podjęto m. in. uchwałę o zmianie adresu siedziby Stowarzyszenia oraz powołano Walne Zwyczajne Zgromadzenie w terminie 30.01.2006.

Copyright © 2024 Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów