Gary Karr - (USA)

Thomas Martin - (Anglia)

David Walter - (USA)

Ludwig Streicher -(Austria)

Edward Krysta - (Niemcy)

Francois Rabbath - (Francja)

Ewa Warykiewicz-Chwastek

Edward Kostka

Andrzej Jungiewicz

Grzegorz Olkiewicz

Iwona Oborska

Franciszek Oborski

Zdzisław Marczyński

Władysława Pelczar

Joachim Marczyński

Danuta Piosik

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów