Kolejny rok działalności Polskiego Stowarzyszenia Kontrabasistów rozpoczął się pierwszą Ogólnopolską Zimową Akademią Kontrabasową. Impreza ta odbyła się w dniach 28. stycznia - 2. lutego 2006 w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach, województwo śląskie. Organizatorem przedsięwzięcia był Zarząd PSK, przy współudziale dyrekcji Szkoły oraz Urzędu Gminy w Pawłowicach. Początek imprezy zainaugurował koncert duetu kontrabasowego: Irena Olkiewicz, Karol Kowal z towarzyszeniem pianisty Andrzeja Jungiewicza. Artyści zagrali utwory G. Becce, A. Russela oraz G. Bottesiniego. Wykonawców nagrodzono gromkimi brawami, na bis wykonali oni Andante z "Fantazji na tematy Rossiniego" Giovanniego Bottesiniego, natomiast w ciepłych słowach przywitał wszystkich m. in. dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach. Występ poprzedziła gawęda o Karolu Miarce w wykonaniu uczniów pielgrzymowickiej Szkoły.

Kolejny dzień rozpoczął się przesłuchaniem wszystkich aktywnych uczestników i wyborem spośród nich przedstawicieli do klasy mistrzowskiej Miloslava Jelinka. Troje z kursantów uzyskało szansę zaprezentowania się na otwartych zajęciach ze sławnym pedagogiem z Brna, w tym samym czasie Roman Ziobro wraz z Dominikiem Schulzem prowadzili lekcje gitary basowej. Wieczorem odbył się Mistrzowski Recital Miloslava Jelinka z towarzyszeniem Marceli Jelinkovej, podczas którego zaprezentowali oni program złożony z utworów Ecclesa, Rachmaninowa, Bottesiniego i Gliera. Artyści zadedykowali również "Sonatę" Ladislava Kupkovića pamięci ofiar katastrofy w Chorzowie. Koncert zgromadził pełną salę publiczności i wzbudził stojące owacje słuchaczy, zmuszając wykonawców do trzykrotnych bisów. Po emocjach koncertowych Profesor Jelinek wraz z małżonką długo odpowiadał na pytania uczestników i zaszczycił ich swoją obecnością w szkole aż do późnych godzin nocnych.

W poniedziałek lekcje mistrzowskie rozpoczęły się od godziny 10:00 i odbywały się równolegle w klasach wszystkich wykładowców. O godzinie 12:30 miało miejsce Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Kontrabasistów, połączone z uroczystym przyjęciem w szeregi PSK nowych członków. O godzinie 17:00 Karol Kowal na swoim Recitalu zaprezentował utwory Schuberta, Poradowskiego oraz wspólną kompozycję Grzegorza Wierzby i własną. Towarzyszyli mu: Marek Werpulewski na fortepianie i Grzegorz Wierzba na komputerze. Po koncercie nastąpiła próba orkiestry kontrabasowej złożonej z wszystkich aktywnych uczestników oraz wykładowców Akademii.

Następnego dnia kursanci od rana uczestniczyli w otwartych klasach mistrzowskich, natomiast o godzinie 11:30 zgromadzili się na wykładzie Karola Kowala pt. "Muzyka operowa inspiracją w twórczości kontrabasowej Bottesiniego". Na koncercie o godzinie 17:00 wystąpili wykładowcy Ogólnopolskiej Zimowej Akademii Kontrabasowej. Kazimierz Cyna zaprezentował najsłynniejsze solówki kontrabasowe z utworów Saint - Saensa, Strawińskiego i Verdiego, Karol Kowal wykonał utwór "Tanti anni prima" Astora Piazzolli, występ uświetnił udział gitarzysty Grzegorz Wierzby, natomiast na zakończenie słuchacze usłyszeli jazzową "Sonatę 1963" w wykonaniu Dominika Schulza. Solistom towarzyszył przy fortepianie Marek Werpulewski. Wieczorem miała miejsce kolejna próba orkiestry kontrabasowej.{mospagebreak}

W środę o godzinie 10:00 wykładowcy OZAK przygotowali dla dzieci audycję muzyczną połączoną z prezentacją kontrabasu, podczas której wystąpili: K. Cyna, K. Kowal, a także uczestnicy kursu Maria Szymkiewicz i Wojciech Augustyniak. Całość poprowadziła Irena Olkiewicz, przybliżając młodym słuchaczom walory tego niezwykłego, a także częstokroć niedocenianego instrumentu. Następnie, oprócz codziennych klas mistrzowskich, miały miejsce dwa wykłady: Irena Olkiewicz wygłosiła prelekcję pt. "Wybór kontrabasowej literatury dydaktycznej dla uczniów szkół podstawowych i średnich oparty o najnowsze wydawnictwa" wzbogaconą o występ z początkującym uczestnikiem kursu Pawłem Stopyrą, natomiast K. Cyna przybliżył słuchaczom "Znaczenie studiów orkiestrowych w dydaktyce podstawowej i średniej". O godzinie 17:00 odbył się Finałowy Koncert Uczestników, podczas którego wystąpili przedstawiciele klas kontrabasu i gitary basowej: M. Szymkiewicz oraz Mateusz Kucuk, natomiast niekłamany entuzjazm słuchaczy wzbudził występ orkiestry kontrabasowej, dając dowód na to, iż zarówno pedagodzy jak i uczniowie potrafią znakomicie bawić się wspólnym muzykowaniem, ku uciesze nie tylko własnej, lecz także zgromadzonej publiczności. Uroczystym zakończeniem pierwszej Ogólnopolskiej Zimowej Akademii Kontrabasowej stał się koncert Kwartetu Kontrabasowego "Bassiona Polacca". Zespół w składzie: I. Olkiewicz, K. Kowal, D. Schulz oraz K. Cyna zaprezentował m. in. utwory Bacha, Bizeta i Morricone, aplauz wywołało brawurowe wykonanie "Can - Cana" Offenbacha na bis, artyści natomiast zostali nagrodzeni stojącą owacją.

Codziennie podczas trwania imprezy miały miejsce konsultacje starszego wizytatora Waldemara Ogrodniczaka z pedagogami na temat awansu zawodowego, w biurze organizacyjnym Akademii można było nabyć również materiały nutowe, nagrania, smyczki, instrumenty, pokrowce oraz szeroką gamę akcesoriów kontrabasowych. Podczas wszystkich koncertów wykonawcom towarzyszył dźwięk koncertowego fortepianu, specjalnie na tą okazję udostępnionego przez firmę "Marek Musiał Service" O sukcesie przedsięwzięcia świadczyć może duże zainteresowanie w środowisku kontrabasowym, bowiem uczestnicy reprezentowali nawet tak oddalone regiony jak: Szczecin, Olsztyn, Białystok, Myślibórz, Rzeszów, Dębica, Leszno, Jelenia Góra, Wrocław, Rybnik i Bytom. Sprawna organizacja, doskonałe warunki zakwaterowania, świetna lokalna kuchnia i wysoki poziom wykonawczy oraz dydaktyczny zostały nagrodzone wieloma pochwałami i podziękowaniami dla pomysłodawcy, a zarazem kierownika kursu Ireny Olkiewicz. Dowodem na to może być fakt, iż nawet po oficjalnym zakończeniu Akademii uczniowie prosili o dodatkowe lekcje, oraz deklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach imprez organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów. Nadmienić należy, iż organizatorzy zapewnili uczestnikom nie tylko muzyczne atrakcje, bowiem czas po zajęciach upływał na grach i zabawach w sali gimnastycznej pielgrzymowickiej szkoły oraz wieczorach bilardowych w Barze Centrum, co przyczyniło się do stworzenia niepowtarzalnej atmosfery integracji środowiska kontrabasowego oraz miłego spędzenia czasu zimowego wypoczynku "w kluczu basowym".

Dalsze działania Polskiego Stowarzyszenia Kontrabasistów przewidziane na rok 2006 skupiają się wokół organizacji drugiej edycji Światowego Festiwalu Kontrabasowego.
Copyright © 2024 Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów